Cần gia sư môn trống jazz tại Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Mã lớp: 10656

Muốn học kĩ thuật cơ bản khi chơi trống 

  • Tạo lúc: 11:05 15.10.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
  • 2 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Quốc Lộ 30, ấp 3, xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trống Jazz098 707 5826