Cần gia sư môn Trống jazz tại Kim Long, Huế, Thừa Thiên Huế
Mã lớp: 11505

Không có nội dung mô tả

 • Tạo lúc: 14:29 29.12.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Phúc Nguyên, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 8h đến 18h
 • Môn học:
  • Trống Jazz098 707 5826