Cần gia sư môn Trống Jazz tại Sơn Trà, Đà Nẵng (học tại nhà gia sư)
Mã lớp: 6254

học viên 35 tuổi

 • Tạo lúc: 10:19 26.09.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 12h đến 13h
 • Môn học:
  • Trống Jazz098 707 5826