Cần gia sư môn trống Jazz tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng
Mã lớp: 13062

Bé học lớp 7

  • Tạo lúc: 10:47 18.05.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Ngô Đức Kế, phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trống Jazz098 707 5826