Cần gia sư môn Trống Jazz tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12923

bé 9 tuổi, học thứ 3, chủ nhật: 17h15 - 18h15

  • Tạo lúc: 16:39 22.03.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trống Jazz098 707 5826