Cần gia sư môn Trống Jazz tại Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12923

bé 9 tuổi, rảnh nguyên ngày

  • Tạo lúc: 09:56 22.06.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trống Jazz098 707 5826