Cần gia sư môn Yoga tại Ba Đình, Hà Nội
Mã lớp: 13417

  • Học phí : 200,000/Buổi

Học thứ 2,3,4,5: 9h30

  • Tạo lúc: 10:37 28.06.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: 111 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • YOGA098 707 5826