Cần gia sư Toán lớp 8 tại Tân Uyên, Bình Dương
Mã lớp: 13009

  • Học phí : 1,200,000/Tháng

Rảnh nguyên ngày

  • Tạo lúc: 18:30 14.05.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: đường số 3, Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Toán lớp 8098 707 5826