môn Tiếng Đức cho bé 5 tuổi, 7 tuổi (vừa chơi vừa học)
Mã lớp: 97

  • Học phí : 2,500,000/Tháng

rảnh thứ 5,7: 18h00

  • Tạo lúc: 18:33 23.09.2018
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 2 học viên
  • Địa điểm dạy: lock L, khu Happy Valley, Nguyễn Cao-Bắc, khu Phú Mỹ Hưng, quận 7 (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Đức098 707 5826