Tiếng Hoa giao tiếp từ cơ bản (ngày hằng) tại Bình Dương
Mã lớp: 237

  • Học phí : 3,000,000/Tháng

thứ 2,4,6: 20h00

  • Tạo lúc: 21:55 03.10.2018
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 2 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương (gần chợ Lái Thiêu) (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Trung giao tiếp098 707 5826