Tìm gia sư dạy tiếng Trung (giao tiếp) - HỌC ONLINE
Mã lớp: 17680

  • Học phí : 150,000/Buổi

Ngày học sắp xếp với học viên (từ 20-21g30)

  • Tạo lúc: 08:41 25.11.2022
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: KHUÔNG VIỆT, PHÚ TRUNG, TÂN PHÚ, Hồ Chí Minh - HỌC ONLINE (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Trung Cơ bản098 707 5826