Cần gia sư cho bé nói dạn dĩ tại phường Long Hương, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 10062

 • Học phí : 200,000/Buổi

bé lớp 3, lớp 5, Thứ 2,5: 19h30, cần gia sư giao tiếp nói chuyện với 2 bé để tạo thói quen cho 2 bé nói chuyện dạn dĩ, tự tin, trước đám đông

 • Tạo lúc: 15:33 08.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 2 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
 • Môn học:
  • Tiếng Việt lớp 3
  • Tiếng Việt lớp 5098 707 5826