Cần gia sư môn Cajon tại Sơn Trà, Đà Nẵng
Mã lớp: 13854

Học tại nhà gia sư

 • Tạo lúc: 14:34 28.10.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 10h đến 11h
 • Môn học:
  • Trống Cajon098 707 5826