Cần gia sư môn Cờ Vua tại Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã lớp: 11077

  • Học phí : 200,000/Buổi

thứ 7: 18h30, bé lớp 9 thích học với cô giáo

  • Tạo lúc: 09:00 20.11.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Sunrise city Central 25 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Cờ Vua098 707 5826