Cần gia sư môn Cờ Vua tại tại Quận 8, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 13325

  • Học phí : 200,000/Buổi

ưu tiên nữ gia sư, chị 30 tuổi, học từ cơ bản, học tại nhà gia sư hoặc vị trí công cộng gần nhà học viên

  • Tạo lúc: 09:56 15.06.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Ba Đình, phường 9, Quận 8, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
    • Thứ 3, Thứ 5: 19h đến 21h
  • Môn học:
    • Cờ Vua098 707 5826