Cần gia sư môn Photoshop tại Mễ Trì, Hà Nội
Mã lớp: 8512

 • Học phí : 250,000/Buổi

ưu tiên nữ gia sư

 • Tạo lúc: 15:10 08.04.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 6 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: ủy ban nhân dân huyện Mễ Trì, 45 Đồng Me, Mễ Trì, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 13h đến 17h
 • Môn học:
  • Photoshop098 707 5826