Cần gia sư môn Tạo hình bong bóng tại Đồng Đăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
Mã lớp: 3462

muốn học để làm tiệc đám cưới, tiệc sinh nhật, học viên 36 tuổi học từ cơ bản

 • Tạo lúc: 10:03 12.06.2019
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đồng Đăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Tất cả các ngày trong tuần: 15h đến 17h
 • Môn học:
  • Tạo hình Bong bóng


Gia sư Chuyên môn


098 707 5826