Cần gia sư tạo hình bong bóng tại Trường Chinh, xã Chư HDrông, Thành phố Pleiku, Gia Lai
Mã lớp: 5351

Rảnh nguyên ngày

  • Tạo lúc: 19:54 12.08.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Trường Chinh, xã Chư HDrông, Thành phố Pleiku, Gia Lai (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tạo hình Bong bóng


Gia sư Chuyên môn


098 707 5826