Cần gia sư môn trống Cajon tại Cầu vượt Thuỷ Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế (học tại nhà gia sư hoặc vị trí công cộng)
Mã lớp: 5543

học viên 30 tuổi

 • Tạo lúc: 08:55 27.03.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Cầu vượt Thuỷ Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 7, Chủ nhật: 15h đến 20h
 • Môn học:
  • Trống Cajon098 707 5826