Cần gia sư môn Trống Cajon tại Đà Nẵng
Mã lớp: 1481

bé 10 tuổi, bé 8 tuổi, và mẹ, học thứ 2,6: 18h30 - 19h30

  • Tạo lúc: 18:04 17.01.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 3 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: Hải Phòng, Tân Chính, Thanh Khê, Đà Nẵng (Xem bản đồ )
  • Thời gian:
  • Môn học:
    • Trống Cajon098 707 5826