Cần gia sư môn Trống Cajon tại Vũng Tàu (học nhà giáo viên hoặc chỗ công cộng)
Mã lớp: 3302

thời gian linh động, gửi học phí theo buổi cho giáo viên

  • Tạo lúc: 10:41 06.05.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Bãi Dâu, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian:
  • Môn học:
    • Trống Cajon098 707 5826