Cần gia sư môn Trống jazz tại Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 8941

  • Học phí : 300,000/Buổi

bé học lớp 4, học Thứ 7, chủ nhật: 13h30, muốn giáo viên tốt nghiệp nhạc viện

  • Tạo lúc: 14:52 01.06.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Đường 40, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Trống Jazz098 707 5826