Cần gia sư môn Trống tại Thuận An, Bình Dương
Mã lớp: 8837

 • Học phí : 400,000/Buổi

học viên là người Hàn Quốc 45 tuổi, có người thông dịch nên gia sư có thể giao tiếp bằng Tiếng Việt, gần siêu thi AEON

 • Tạo lúc: 09:53 21.05.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: đường số 3 khu công nghiệp Việt Nam Singapore Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 17h đến 21h
 • Môn học:
  • Trống Jazz098 707 5826