Cần một gia sư thanh nhạc tại Đống Đa, Hà Nội
Mã lớp: 10348

 • Học phí : 300,000/Buổi

học viên 60 tuổi

 • Tạo lúc: 17:07 17.10.2022
 • Yêu cầu gia sư: (nữ) Sinh viên
 • Tuần học 1 buổi (60 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Đường Láng, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 3: 9h đến 10h
 • Môn học:
  • Thanh nhạc098 707 5826