môn photoshop từ cơ bản ở Biên Hòa
Mã lớp: 108

  • Học phí : 2,000,000/Buổi

rảnh sáng 9h00 - 11h30 đến 14h00 chiều 17h00, cửa hàng trang sức, nữ trang, chỉ dạy 6 buổi

  • Tạo lúc: 00:03 24.09.2018
  • Yêu cầu gia sư: (nam) Nghề tự do
  • Tuần học 6 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Cô Giang, phường Thanh Bình, Biên Hòa (gần chợ Biên Hòa, kế bên nhà sách Biên Hòa) (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Photoshop098 707 5826