Cần gia sư môn Cờ Vua tại phường Long Hương, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12921

bé lớp 3, lớp 5, học thứ 2: 19h30, thứ 7: sáng 9h00, 9h30

  • Tạo lúc: 10:32 06.05.2021
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 2 học viên (cả nam và nữ)
  • Địa điểm dạy: khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Cờ Vua098 707 5826