Cần gia sư môn Rèn Chữ tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 10225

 • Học phí : 150,000/Buổi

bé học lớp 1 viết chữ xấu, viết số xấu

 • Tạo lúc: 18:45 15.09.2020
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
 • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nam)
 • Địa điểm dạy: Bình Giã, Nguyễn An Ninh, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7: 19h đến 21h
 • Môn học:
  • Rèn chữ
  • Tiếng Việt Lớp 1098 707 5826