Cần gia sư môn tin học văn phòng tại Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã lớp: 12379

 • Học phí : 200,000/Buổi

học viên 30 tuổi, ưu tiên học với nữ gia sư

 • Tạo lúc: 21:33 06.04.2021
 • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Sinh viên
 • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
 • 1 học viên (nữ)
 • Địa điểm dạy: Nguyễn Hữu Cảnh, Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu (Xem bản đồ )
 • Thời gian rãnh:
  • Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6: 9h đến 12h
 • Môn học:
  • Tin học văn phòng098 707 5826