Cần gia sư môn Ukulele tại Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Mã lớp: 7764

thứ 3,5: 15h45

  • Tạo lúc: 16:18 06.01.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Đã tốt nghiệp
  • Tuần học 2 buổi (60 phút/buổi)
  • 1 học viên (nam)
  • Địa điểm dạy: Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Đàn Ukulele098 707 5826