Cần người phiên dịch Tiếng Hàn Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Mã lớp: 4853

tối nay thứ 3: 17h30 - 19h00, chủ đề kinh doanh 4.0 ngành

  • Tạo lúc: 08:04 16.07.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 1 buổi
  • 1 học viên
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Khuyến, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Hàn098 707 5826