môn Vẽ cho học viên 22 tuổi
Mã lớp: 114

  • Học phí : 1,600,000/Tháng

thứ 3, 5: 9h30

  • Tạo lúc: 10:14 24.09.2018
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5 (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Vẽ098 707 5826