Cần gia sư môn Tiếng Hàn cho bé tại Quận 3, Hồ Chí Minh
Mã lớp: 9517

bé gái 5 tuổi, dạy bé tiếng Hàn và giao tiếp với bé bằng Tiếng Hàn, ph muốn dạy bé qua tranh ảnh là chủ yếu, học thứ 3,5: 18h00, 18h30, yêu cầu giáo viên là người Hàn

  • Tạo lúc: 15:00 17.07.2020
  • Yêu cầu gia sư: (nam/nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 2 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Hàn098 707 5826