Cần gia sư môn Tiếng Hàn tại quận 12
Mã lớp: 3197

  • Học phí : 230,000/Buổi

Rảnh các ngày sau 16h00, học giao tiếp để đi làm, gần Tu viện Khánh An

  • Tạo lúc: 16:57 27.04.2019
  • Yêu cầu gia sư: (nữ) Nghề tự do
  • Tuần học 3 buổi (90 phút/buổi)
  • 1 học viên (nữ)
  • Địa điểm dạy: Đường Quốc lộ 1A, An Phú Đông, quận 12, Hồ Chí Minh (Xem bản đồ )
  • Thời gian rãnh:
  • Môn học:
    • Tiếng Hàn098 707 5826